Skip to main content

Gusaba Inkunga

Inzego Twibandaho

Imishinga yose FONERWA itera inkunga igomba kuba ifite aho ihuriye n’ibiba byasabwe mu nyandiko iba yashyizwe ahagaragara ihamagarira abantu gutanga imishinga kugira ngo ihabwe inkunga ya FONERWA. 

Iyi mishinga yose igomba kuba iri muri kimwe muri ibi byiciri 4 bikurikira:

 

Kubungabunga no gucunga neza umutungo kamere

• Imicungire myiza y’umutungo w’ubutaka 

• Imicungire myiza y’ubucukuzi bw’amabuye y’agacro

• Imicungire myiza y’amashyamba 

• Guteza imbere no kubungabunga urusobe rw’ibinyabuzima 

 

Guhererekanya ubumenyi ku bushakashatsi& Iterambere n'Ikoranabuhanga n’ishyirwa mu bikorwa rya byo

• Ingufu zisubira n’ikoreshwa neza ry’ingufu

• Imicungire myiza y’imyanda/ibyanduza 

• Kubika amazi, Kubungabunga n‘ikoranabuhanga mu kuhira 

• Ubushakashatsi bukoreshwa kandi buhuza n'imiterere (Ubuhinzi n’amashyamba, Imyanda, igenamigambi ry’imijyi)

• Uburyo bwo kugabanya/Gukumira Ibiza 

• Uburyo bwo gukusanya amakuru, Gukurikirana no gutanga/Guhanahana amakuru (MIS)

 

Kwinjiza gahunda z’ibidukikije n’imihindagurikire y’ibihe mu mikorere y’inzego

• Gukora isuzuma ku bidukikije n’imihindagurikire y’ibihe (SECAs)

• Inzego zihariye (cyangwa urwego rw’Igihugu) n’ingamba zo gukumira no Guhangana 

• Gufasha mu ishyirwa mu bikorwa rya porogaramu n’igenamigambi rya gahunda zihuriweho (e.g. IDP, VUP)

 

Kugenzura Ingaruka z’ibidukikije no Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo

• Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’imishinga y’ibidukikije

• Igenzura ry’ingamba z’ibidukikije 

 

Uwemerewe inkunga

Inzego za Leta (ibigo bya Leta, Uturere), inzego z’abikorera ndetse n’imiryango itari iya Leta (sosiyete sivili) bemerewe gusaba inkunga ya FONERWA yo gushyira mu bikorwa imishinga yabo.

Inzego za Leta

FONERWA itanga inkunga ku mishinga y’inzego za Leta (zaba izo ku rwego rw’Igihugu, inzego zibanze), urwego rw’uburezi kugira ngo zibashe gushyira mu bikorwa imishinga igaragaza amahirwe menshi yo kuzana impinduka mu kubungabunga ibidukikije no guhangana n’imihindagurikire y’ibihe mu rwego rwo gufasha Igihugu kugera ku ntego yo kubaka ubukungu burambye, butangiza ibidukikije kandi bwihanganira imihindagurikire y’ibihe.

kanda hano usabe inkunga
Sosiyete Sivili

FONERWA itanga inkunga ku miryango itari iya Leta yagaragaje imishinga ifite amahirwe menshi yo kuzana impinduka mu kubungabunga ibidukikije no guhangana n’imihindagurikire y’ibihe mu rwego rwo gufasha Igihugu kugera ku ntego yo kubaka ubukungu burambye, butangiza ibidukikije kandi bwihanganira imihindagurikire y’ibihe.

kanda hano usabe inkunga
Inzego z’abikorera

FONERWA itanga inkunga n’inguzanyo ku nzego z’abikorera kugira ngo zishyire mu bikorwa imishinga yabo igamije gufasha igihugu gukemura ibibazo gihura nabyo mu kurengera ibidukikije no guhangana n’imihindagurikire y’ibihe mu rwego rwo kubaka ubukungu burambye kandi butabangamira ibidukikije.

Ubu bwoko bw’inguzanyo ku rwunguko ruri hasi, itangwa na FONERWA binyuze muri Banki y’u Rwanda Itsura Amajyambere (BRD), igahabwa abikorera bagaragaje imishinga ifite amahirwe menshi yo gufasha Igihugu kugera ku ntego zo kurengera ibidukikije no guhangana n’imihindagurikire y’ibihe. Icyakora, iyi mishinga igomba guherekezwa n’inyigo igaragaza uko umushanga uteguye ndetse n’uko uzagera ku nyungu.

kanda hano usabe inkunga